Ná východnom úbočí Sidorova, neďaleko cesty na Vlkolínec sa nachádza výrazná vápencová skalná ihla s výškou približne 30 metrov - Krkavá skala. Dnes je na skale známych asi 15 ciest rôznej obťiažnosti, ktoré je možná navyše rôznymi variantmi spájať.

História

Táto lokalita patrí medzi tie kde sa liezlo ešte pred 2. svetovou vojnou. Skala bola následne znovuobjavená v 50. rokoch, kedy bola vylezená väčšina dnes známych ciest. Jeden z najväčších problémov na skala, tzv. Východný komín (Ulenfeldov komín) bol však vyriešený až 23.07.1961 keď ho zdolalo družstvo Ulenfeld - Široký. Obťiažnosť cesty bola označená stupňom V A1. Bol to akýsi malý darček k 10. výročiu HK IAMES Ružomberok.

Prístup

Prístup k skale je možný po ceste medzi Ružomberkom a Vlkolíncom. Jedná sa o technickú cestu, ktorá vedie od penziónu Gejdák ku kostolu vo Vlkolínci. Vjazd autom na túto cestu nie je povolený. Parkovať je možné buď pri záhradkárskej osade zo strany Ružomberka alebo na parkovisku vo Vlkolínci. Skalu je vidno priamo z cesty a je k nej potrebné vystúpiť asi 50 m od dreveného odpočívadla pri ceste.

Lokalita

Obtiažnosť ciest

IV. - 2 cesta, V. - 8 ciest, VI. - 1 cesta, VII. - 2 cesty, VIII. - 1 cesta

Cesty

Cesty sú číslované od západnej strany skalnej ihly (za skalou, od miesta kde je výstup na skalu najkratší) v protismere hodinových ručičiek. Začiatky ciest sú označené farbou, udáva sa stupeň cesty. Cesty sú väčšinou zaistené nitmi a borhákmi, v nezaistených cestách je potrebné používať na istenie vklinence a friendy. Zostup zo skaly nie je možný, je potrebné zlanovať, na viacerých miestach na vrchole veže sú umiestnené dvojice borhákov na zlanovanie (nad cestami Krátka, Cesta Cyra Kubinca, Ulenfeldov komín), prípadne je možné použiť stromy na hornej plošine skaly. Na Krkavej skale je vysoké nebezpečenstvo padania kameňov a uvolňovania chytov!

Krkavá skala

Krkavá skala - juh

krkava skala sever prev

krkava skala zapad prev

 

1. Krátka (IV.+)

Cesta začína na západnej (zadnej) strane skaly v mieste kde je výstup na skalu najkratší. Výstup prebieha po pukline vpravo od výraznej platne. Cesta je zaistená nitmi a označená názvom cesty.

Na skale je táto cesta označená ako Krátka - P.

2. Zárez (IV.+)

Cesta začína hneď vpravo od cesty Krátka, výrazným zárezom na vrchol veže.

Na skale je táto cesta označená ako Krátka - Ľ.

3. Športová (VI.)

Cesta vpravo od cesty krátka na južnej strane skaly. Začína vľavo od police v JZ stene a pokračuje priamo hore po malých lištách ku skalným hodinám a ďalej na vrchol veže.

4. Cesta Cyra Kubinca (V.-)

Cesta vľavo od juhozápadnej hrany veže. Pokračuje priamo nahor vhĺbením v stienke a traverzom doľava pod malým previsom v hornej časti.

5. Južný pilier (V+.)

Cesta začína výlezom na vežičku na juhozápadnej hrane skaly. Z vežičky krátkym traverzom doľava za skalnú hranu, ďalej hore pilierom až na vrchol veže.

6. Ypsilon (VII.+)

Cesta začína vedľa mramorovej pamätnej tabule na južnej strane skaly. Pokračuje nahor vpravo od vežičky a ďalej hore špárou v tvare ypsilonu. Cesta je zaistená nitmi len v spodnej polovici.

7. Ulenfeldov komín (V.+ A1 / VII.+)

Cesta začína na južnej strane skaly vedľa chodníka pod malým lámavým previsom (poniže pamätnej tabuľe, pri pohľade z prístupového chodníka v strednej časti prednej steny). Po prekročení previsu cesta pokračuje sklonenou stienkou na policu v polovici veže (štand). Ďalej nahor previsnutým komínom až na vrchol veže.

8. Hodiny

Cesta vo východnej stene veže. Po východnej strane lámavou spodnou časťou na policu v strede steny (štand). Odtiaľ nahor vpravo od veľkých skalných hodín.

9. JS variant (V.+)

Cesta vedie severovýchodnou stienkou veže (pri pohľade z prístupového chodníka v pravej časti prednej steny). Nástup je po lištách vľavo od stromu pri skale. Cesta pokračuje platňou pod previs, ktorý obchádza zľava. Ďalej nad previs na policu v strede steny (štand). Tu sa napája na cestu SV stena.

10. Severná (V.+)

Cesta začína za stromom na severovýchodnej strane veže. Pokračuje priamo nahor cez previs až na policu v strede steny (štand). Odtiaľ hore po mierne sklonenom ľahšom teréne na vrchol veže.

11. Severný komín (V.)

Cesta vedie výrazným komínom na severnej strane veže. Pred koncom komína traverzuje doľava a pokračuje na policu v strede steny kde sa spája s cestou SV stena.

12. Severozápadný pilier (V+.)

Cesta začína na severozápadnej strane veže a pokračuje cez previs a zatrávnený terén na vrchol veže.

13. Platňou (VIII.)

Cesta prechádza platňou na západnej (zadnej) strane skaly, vpravo od miesta kde je výstup na skalu najkratší. Začiatok cesty je vpravo od cesty Krátka. Cesta prestupuje výraznou skalnou platňou až na vrchol skalnej veže. Cesta nie je zaistená nitmi.

14. Okružná - v smere hodinových ručičiek (V.+)

Traverz okolo celej Krkavej skaly. Cesta začína vľavo od cesty Platňou pod výrazným previsom na hrane skaly a pokračuje po obvode skaly v smere hodinových ručičiek. Z dôvodu veľkého trenia lana pri lezení traverzu sa cesta lezie väčšinou na 3 dĺžky. Prvý štand je spoločný s cestou SV stena. Cesta pokračuje až pod Ulenfeldov komín, kde je zvyčajne druhý štand. Odtiaľ ďalej cez skalnú vežičku, z nej šikmo nadol na policu v spodnej časti pri začiatku cesty Športová. Cesta je dobre zaistená nitmi a borhákmi.

15. Okružná - variant v protismere hodinových ručičiek (V.+)

Skrátená varianta traverzu okolo Krkavej skaly. Cesta začína vľavo od pamatnej tabule na južnej strane skaly (výrazná mramorová tabuľa pri chodníku ku skale). Výstup začína vľavo od tabuľe a pokračuje šikmo vpravo na policu pod Ulenfeldovým komínom. Ďalej cesta pokračuje po obvode skaly v prostismere hodinových ručičiek až k začiatku cesty Okružná na západnej strane skaly. Cesta je zaistená nitmi a borhkmi. Lezie sa väčšinou na 3 dĺžky (viď. informácie v ceste Okružná).

 

Lokalita nepatrí do zoznamu oficiálne povolených lezeckých lokalít. Pri lezení v tejto lokalite preberá každý osobne zodpovednosť za porušovanie zákona o ochrane prírody! Uvedenie informácií o lokalite je snahou o podanie objektívnej informácie a nemožno ho považovať za navádzanie k porušovaniu zákona o ochrane prírody!

 

Spracoval: Július Stančok a Miroslav Jurečka

Akékoľvek upresnenia a doplnenia tu uvedených údajov sú vítané, jedná sa o prvý pokus o popis ciest na Krkavej skale. Prosím, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Diskusia

Oznamy

Členské preukazy si môžete vyzdvihnúť u J.Stančoka.


Pre členov HK IAMES Ružomberok je k dispozícii vŕtačka na preisťovanie lezeckých ciest a tiež boldermatka.

Najnovšie články

Pripojte sa k nám na Facebooku

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme každoročne organizovať Ulenfeldov pohár v lezení na umelej stene.

Prečítajte si viac...

Kontaktujte nás

© 2015, HK IAMES Ružomberok, webdesign INTELI.SK

Súbory cookies nám umožňujú skvalitňovať naše služby poskytované prostredníctvom tohto webového sídla. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.