V sobotu 23. marca 2019 sa v telocvični Združenej strednej školy v Ružomberku uskutoční už VII. ročník oblastnej súťaže v lezení na umelej stene - Ulenfeldov pohár 2019

Organizačné pokyny

Typ súťaže: pretek slovenského pohára v lezení kategórie C

Dátum súťaže: 23. marca 2019, sobota

Registrácia súťažiacich:

 • od 8:30 do 9:00 pre kategórie do 14 rokov
 • od 13:30 do 14:00 pre kategórie nad 14 rokov a pre dospelých

Prosíme súťažiacich o dochvílnosť nakoľko časový rozvrh súťaže je pevný a neskorším príchodom sa pripravíte o čas na lezenie.

Štartovné: 2 €

Začiatok súťaže:

 • 9:00 hod. pre kategórie do 14 rokov
 • 14:00 hod. pre kategórie nad 14 rokov

Kategórie:

 • muži
 • ženy
 • mládež - chlapci 15-17 rokov
 • mládež - dievčatá  15-17 rokov
 • mládež - chlapci 11-14 rokov
 • mládež - dievčatá  11-14 rokov
 • mládež - chlapci do 10 rokov (vrátane)
 • mládež - dievčatá do 10 rokov

Organizátor si vyhradzuje právo pozmeniť štruktúru kategórií podľa vekovej štruktúry prihlásených súťažiacich, prípadne zlúčiť kategórie v prípade menšieho počtu účastníkov v danej kategórii.

Miesto: horolezecká stena HK IAMES Ružomberok, Sládkovičova ulica v Ružomberku v telocvični Združenej strednej školy polytechnickej Ružomberok

Udalosť na Facebooku: Ulenfeldov pohár 2019

Povinná výbava: horolezecký sedací úväz, lezačky, istiacka pomôcka (súťažiaci sa istia vzájomne)

Ulenfeldov pohár 2019

Pravidlá súťaže

Súťaž má kvalifikačnú a finálovú časť.

 • Kvalifikačná časť pozostáva z 8 lezeckých ciest rôznej obtiažnosti na ktorých prelezenie majú súťažiaci časový limit (3 hodiny pre kategórie nad 15 rokov, 2 hodiny pre kategórie do 15 rokov).
 • Liezť sa bude s horným istením, súťažiaci sa istia navzájom. Lano musí byť počas doby lezenia volné.
 • Pri lezení po cestách sa môžu používať len farebne vyznačené chyty a stupy patriace do príslušnej cesty. Pre kategórie do 15 rokov je povolené používať ľubovolné stupy. Ak je v ceste umiestnená čierna páska, súťažiaci nesmie prechádzať za pásku ani používať chyty, stupy alebo štruktúru steny za páskou. Začiatočné chyty, zóna a top sú označené farebnou páskou pri jednotlivých chytoch.
 • Prelezy sa hodnotia podľa počtu topov a zón (bonusov) a počtu pokusov potrebných na ich dosiahnutie v nasledovnom poradí:
  1. Počet vylezených ciest (topov)
  2. Počet dosiahnutých zón (bonusov)
  3. Počet pokusov na dosiahnutie topov
  4. Počet pokusov na dosiahnutie zón
 • Po kvalifikačnej časti bude nasledovať hodinová prestávka počas ktorej bude vyhodnotená kvalifikačná časť. V každej kategórii nad 15 rokov bude postupovať 6 lezcov do finálovej časti. V prípade rovnosti bodov môže do finále postúpiť aj väčší počet lezcov. V kategóriách do 15 rokov budú výsledky vyhlásené podľa hodnotenia prelezov kvalifikačnej časti.
 • Finálová časť bude pozostáva z 3 lezeckých ciest rôznej obtiažnosti na ktorých prelezenie majú súťažiaci najviac 3 pokusy na každú cestu.
 • Vo finálovej časti súťažia súťažiai v opačnom poradí ako sa kvalifikovali (od šiesteho po prvého). Okrem zón sa hodnotí aj počet chytov v jednotlivých cestách.
 • V prípade nerozhodného výsledku podľa počtu vylezených ciest, zón, chytov a pokusov budú výsledky vyhodnotené podľa sumárneho času najlepšieho prelezu finálových ciest (sčíta sa čas z najlepších pokusov v každej z finálových ciest).
 • Vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien, voľný program.

Vrchný rozhodca: Július Stančok

Rozhodcovia: Marián Hrnčiar, Peter Lakoštík, Milan Klačko, Ivan Medek

Stavači ciest: Marián Hrnčiar, Milan Klačko, Peter Lakoštík, Július Stančok

Usporiadateľ si vyhradzuje právo priebežne upraviť zverejnené pravidlá súťaže do začiatku samotného podujatia pokiaľ to bude potrebné vzhľadom na počet prihlásených účastníkov alebo iné okolnosti.

Oznamy

Členské preukazy SHS JAMES si môžete prevziať u J. Stančoka na lezeckej stene alebo po osobnej dohode.


Pre členov HK IAMES Ružomberok je k dispozícii vŕtačka na preisťovanie lezeckých ciest a tiež boldermatka.

Najnovšie články

 • Ulenfeldov pohár 2019

  V sobotu 23. marca 2019 sa v telocvični Združenej strednej školy v Ružomberku uskutoční už VII. ročník oblastnej súťaže v lezení na umelej stene - Ulenfeldov pohár 2019.

Pripojte sa k nám na Facebooku

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme každoročne organizovať Ulenfeldov pohár v lezení na umelej stene.

Prečítajte si viac...

Kontaktujte nás

© 2015, HK IAMES Ružomberok, webdesign INTELI.SK