Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie sú preteky plánované na 14. novembra 2020 zrušené.

Veríme, že nasledujúci ročník, ktorý je plánovaný na sobotu, 13. marca 2021 sa bude konať už za štandardných podmienok.

Predregistrácia

Upozorňujeme, že tento rok sme po prvýkrát zaviedli predregistráciu súťažiacich na podujatie. Predregistrovaní súťažiaci budú mať zvýhodnené štartovné (3 EUR) oproti súťažiacim, ktorí sa budú registrovať len priamo pri príchode na súťaž (4 EUR)! Budeme vám veľmi vďační, ak sa zaregistrujete dopredu cez odkaz na stránke lezci.sk. Predregistrácia je možná do 9. novembra 2020 (pondelok), 22:00.

Organizačné pokyny

Typ súťaže: pretek slovenského pohára v lezení kategórie C

Dátum súťaže: 14. novembra 2020, sobota

Predregistrácia súťažiacich: 

 • pomocou formulára na tejto stránke do 9.11.2020, 22:00.,
 • pre predregistrovaných pretekárov je zvýhodnené suma štartovného z 4 € na 3 €,
 • predregistráciou nám pomôžete pripraviť lepšie súťažné podmienky pre súťažiacich.

Registrácia súťažiacich:

 • od 8:30 do 9:00 pre kategórie do 14 rokov
 • od 13:30 do 14:00 pre kategórie nad 14 rokov a pre dospelých

Prosíme súťažiacich o dochvílnosť nakoľko časový rozvrh súťaže je pevný a neskorším príchodom sa pripravíte o čas na lezenie.

Štartovné: 3 € (pri predregistrácii), 4 € (bez predregistrácie)

Začiatok súťaže:

 • 9:00 hod. pre kategórie do 14 rokov
 • 14:00 hod. pre kategórie nad 14 rokov

Kategórie:

 • muži
 • ženy
 • mládež - U18, chlapci (ročník 2003, 2004, 2005, 2006)
 • mládež - U18, dievčatá (ročník 2003, 2004, 2005, 2006)
 • mládež - U14, chlapci (ročník 2007, 2008, 2009, 2010)
 • mládež - U14, dievčatá (ročník 2007, 2008, 2009, 2010)
 • mládež - U10, chlapci (ročník 2011, 2012, 2013, 2014)
 • mládež - U10, dievčatá (ročník 2011, 2012, 2013, 2014)

Organizátor si vyhradzuje právo pozmeniť štruktúru kategórií podľa vekovej štruktúry prihlásených súťažiacich, prípadne zlúčiť kategórie v prípade menšieho počtu účastníkov v danej kategórii.

Miesto: horolezecká stena HK IAMES Ružomberok, Sládkovičova ulica v Ružomberku v telocvični Združenej strednej školy polytechnickej Ružomberok

Udalosť na Facebooku: Ulenfeldov pohár 2020

Povinná výbava: horolezecký sedací úväz, lezačky, istiacka pomôcka (súťažiaci sa istia vzájomne)

Ulenfeldov pohár 2020 - plagát

Pravidlá súťaže

Súťaž má kvalifikačnú a finálovú časť.

 • Súťažiaci sú rozdelení do vekových kategórií U10, U14, U18, dospelí podľa ročníkov narodenia: U10 - ročník 2011 a mladší (2011, 2012, 2013, 2014), U14 - ročník 2007 a mladší (2007, 2008, 2009, 2010), U18 - ročník 2003 a mladší (2003, 2004, 2005, 2006), dospelí - bez vekového obmedzenia. Organizátor si vyhradzuje právo pozmeniť štruktúru kategórií podľa vekovej štruktúry prihlásených súťažiacich, prípadne zlúčiť kategórie v prípade menšieho počtu účastníkov v danej kategórii.
 • Kvalifikačná časť pozostáva z 8 lezeckých ciest rôznej obtiažnosti na ktorých prelezenie majú súťažiaci časový limit (3 hodiny pre kategórie nad U18 a dospelí, 2 hodiny pre kategórie U10 a U14).
 • Liezť sa bude s horným istením, súťažiaci sa istia navzájom (prípadne ich môžu istiť inštruktori a tréneri). Lano musí byť počas doby lezenia voľné.
 • Pri lezení po cestách sa môžu používať len farebne vyznačené chyty a stupy patriace do príslušnej cesty.
 • Pre kategóriu U10 je povolené používať pri lezení ľubovoľné stupy (aj iných farieb).
 • Začiatočné chyty, zóna a top sú označené farebnou páskou pri jednotlivých chytoch.
 • Ak je v ceste umiestnená čierna páska, súťažiaci nesmie prechádzať za pásku ani používať chyty, stupy alebo štruktúru steny za páskou.
 • Prelezy sa hodnotia podľa počtu topov a zón (bonusov) a počtu pokusov potrebných na ich dosiahnutie v nasledovnom poradí:
  1. Počet vylezených ciest (topov)
  2. Počet dosiahnutých zón (bonusov)
  3. Počet pokusov na dosiahnutie topov
  4. Počet pokusov na dosiahnutie zón
 • Po kvalifikačnej časti bude nasledovať hodinová prestávka počas ktorej bude vyhodnotená kvalifikačná časť. V kategóriách U18 a dospelí bude postupovať 6 lezcov do finálovej časti. V prípade rovnosti bodov môže do finále postúpiť aj väčší počet lezcov. V kategóriách U10 a U14 budú výsledky vyhlásené podľa hodnotenia prelezov kvalifikačnej časti.
 • Finálová časť bude pozostáva z 3 lezeckých ciest rôznej obtiažnosti na ktorých prelezenie majú súťažiaci najviac 3 pokusy na každú cestu.
 • Vo finálovej časti súťažia súťažiaci v opačnom poradí ako sa kvalifikovali (od šiesteho po prvého). Okrem zón sa hodnotí aj počet chytov v jednotlivých cestách.
 • V prípade nerozhodného výsledku podľa počtu vylezených ciest, zón, chytov a pokusov budú výsledky vyhodnotené podľa sumárneho času najlepšieho prelezu finálových ciest (sčíta sa čas z najlepších pokusov v každej z finálových ciest).
 • Vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien, voľný program.

Hlavný rozhodca: Július Stančok

Rozhodcovia: Marián Hrnčiar, Peter Lakoštík, Milan Klačko, Ivan Medek

Stavači ciest: Marián Hrnčiar, Milan Klačko, Peter Lakoštík, Július Stančok

Usporiadateľ si vyhradzuje právo priebežne upraviť zverejnené pravidlá súťaže do začiatku samotného podujatia pokiaľ to bude potrebné vzhľadom na počet prihlásených účastníkov alebo iné okolnosti.

Oznamy

Členské preukazy SHS JAMES za rok 2020 si môžete prevziať u J. Stančoka.


Pre členov HK IAMES Ružomberok je k dispozícii vŕtačka na preisťovanie lezeckých ciest a tiež boldermatka.

Najnovšie články

 • Prestavba lezeckej steny v roku 2020

  V júni 2020 členovia HK IAMES Ružomberok za 32 dní zrekonštruovali a rozšírili lezeckú stenu v Ružomberku. Výsledkom viac než 1258 hodín prác je stena s moderným vzhľadom a dvojnásobnou plochou oproti tej pôvodnej.

Pripojte sa k nám na Facebooku

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme každoročne organizovať Ulenfeldov pohár v lezení na umelej stene.

Prečítajte si viac...

Kontaktujte nás

© 2015, HK IAMES Ružomberok, webdesign INTELI.SK