Pripravili sme pre vás report o preisťovacej činnosti v skalnej oblasti Haliny na Maline Brde pri Ružomberku. Správcom skalnej oblasti je člen HK IAMES Ružomberok, Karol Olejník, ktorý v posledných rokoch intenzívne pracuje na tom, aby sa Haliny priblížili k dnešným štandardom pre oblasti športového skalného lezenia na Slovensku a vo svete. Veríme, že v najbližších mesiacoch sa nám podarí pripraviť aj aktualizovaného sprievodcu lezeckej oblasti. Našou snahou bude prinášať podobný report z Halín na konci každej letnej sezóny.

Východné Haliny

Po dlhšom čase sa aktivita vrátila do oblasti Východných Halín. Vznikli tu viaceré nové cesty - Vysoká (IV, 3 dĺžky, Olejník), Inštruktorská (VII-, Lakoštík/Stančok), Nona (V, Štofová/Lakoštík), Zatúlaná (V, Olejník). Taktiež boli kompletne preistené viaceré klasické cesty - Kamzičí pilier (VI-, variant VI), Diagonála (VI), Ľavý a pravý Ypsilon (VI+, 2 dĺžky). Vznikol tu tiež pekný sektor pre začiatočníkov s kratšími a dobre preistenými cestami Konvalinka (IV, Stančok), Prvosienka (IV, Stančok), Kocúrov komín (IV, Olejník), Ihla v Halinách (III, variant za IV, Olejník).

CestaObtiažnosť/autorPodrobnosti
Vysoká IV, 3 dĺžky (IV, IV, IV), K. Olejník, 2020 nová cesta systémom komínov, odistené borhákmi, štandy s retiazkami
Inštruktorská VII-, Lakoštík/Stančok, 2020 nová cesta v krásnej línni sokolíkov a stienok, odistené borhákmi, štand
Kamzičí pilier VI- (narovnanie za VI), 2 dĺžky (V+, VI-, variant druhej dĺžky za VI) preistená klasická cesta, borháky, štandy s retiazkou
Diagonála VI preistená klasická cesta, borháky, štand s retiazkou
Ľavý Ypsilon VI+, 2 dĺžky (VI+, V+) preistená klasická cesta, spoločný nástup s Pravým Ypsilonom, preistená klasická cesta, borháky, štandy s retiazkou
Pravý Ypsilon VI+, 2 dĺžky (VI+, VI+) preistená klasická cesta, spoločný nástup s Ľavým Ypsilonom, preistená klasická cesta, borháky, štandy s retiazkou
Nona V, Štofová/Lakoštík, 2020 nová cesta, borháky, štand s retiazkou a baranom
Zatúlaná V, Olejník, 2021 nová cesta, spoločný nástup s cestou Nona, za posledným borhákom cesty Nona sa Zatúlaná odpája doprava, lepšie a bezpečnejšie je cestu liezť ako druhú dĺžku cesty Nona, borháky, štand s retiazkou a baranom
Konvalinka IV, Stančok, 2020 upravená stará cesta, sektor pre začiatočníkov, borháky, štand s retiazkou je spoločný s cestou Prvosienka
Prvosienka IV, Stančok, 2020 nová cesta, sektor pre začiatočníkov, borháky, štand s retiazkou a baranom
Kocúrov komín IV, Olejník, 2019 nová cesta, sektor pre začiatočníkov, borháky, štand s retiazkou a baranom
Ihla v Halinách III (variant stienkou za IV), Olejník, 2019 upravená stará cesta vhodná pre deti po hrane vežičky, sektor pre začiatočníkov, borháky, štand s retiazkou a baranom

 

Kamzičí pilier, VI-, Július Stančok

Stredné haliny

Intenzívna činnosť prebiehala aj na Stredných Halinách. Vznikli tu nové cesty Trhlina (VI, Olejník), Pionier (V, Olejník), Karolov kút (V+, Olejník), JK (VII-, Krnáč), Detská (ľavá a pravá, III, Olejník), Obojsmerná (III, Olejník). Preistené boli klasické cesty Skobovačka (IV+, 2 dĺžky), Kazateľňa (V, 3 dĺžky, bola pridaná tretia dĺžka a preistený variant za VI v druhej dĺžke), Kazatárka (V+, nástupový variant narovnávajúci cestu Vozatárka), Vozatárka (V, 2 dĺžky), Ulenfeld (V), Ulenfeld - variant (V+, nový samostatný štand), Skúška vytrvalosti (VI+, 2 dĺžky). Preistená bola tiež cesta Hematón (V, Karol Olejník), jedná sa v podstate o prvú dĺžku pôvodnej cesty FO.

CestaObtiažnosť/autorPodrobnosti
Trhlina VI, Olejník, 2021 cesta vedie špárou vpravo od prvého štandu Skobovačky
Karolov kút V+, Olejník, 2019 nová cesta, borháky, štand s retiazkou a baranom
Hematóm / FO V, Olejník, 2021 prvá dĺžka pôvodnej cesty FO, začína v ceste Kazateľňa, poračuje policou vpravo a cez kľúčové miesto do prvého štandu cesty FO variant
Pionier V, Olejník, 2021 Cesta odbočuje doľava nad previsom z ľavého varianta Ulenfeldovej cesty
JK VII-, Krnáč, 2020 nová cesta, borháky, lezie sa priamo platňou, v ceste sa vylomil kľúčový chyt a preto sa obtiažnosť možno prehodnotí
Skobovačka IV+, 2 dĺžky (IV+, IV+) preistená klasická cesta, borháky, štandy s retiazkou a baranom, druhá dĺžka s krásnym prekrokom z vežičky do protiľahlej steny
Kazateľňa V, 3 dĺžky (V, V, IV), v druhej dĺžke pravý variant za VI (platničky) preistená klasická cesta, borháky (pravý variant platničky), štandy s retiazkou, pridaná tretia dĺžka (Stančok/Olejník)
Kazatárka V+ variant nástupu/narovnanie pre cestu Vozatárka, borháky
Vozatárka V, 2 dĺžky (V, V) preistená klasická cesta, borháky, štandy s retiazkou
Ulenfeld V preistená klasická cesta, borháky, štand s retiazkou a baranom
Ulenfeld - variant V+ preistená klasická cesta, borháky, nový samostatný štand s retiazkou a baranom
Detská - ľavá III, Olejník, 2020 detská cesta pre začiatočníkov, borháky, štand s retiazkou a baranom
Detská - pravá III, Olejník, 2020 detská cesta pre začiatočníkov, borháky, štand s retiazkou a baranom
Obojsmerná III? Olejník, 2021 detská cesta pre začiatočníkov smerujúca z ľavej aj pravej strany do prvého štandu SKúšky vytrvalosti
Skúška vytrvalosti VI+, 2 dĺžky, (VI+, VI+) preistená klasická cesta, borháky, štandy s retiazkou, vybudovaný nový štand po prvej dĺžke

 

Zlaňák z ľavého ypsilonu, Peter Lakoštík

Západné Haliny

Veľa práce bolo urobenej aj na Západných Halinách, kde je veľké množstvo starších ciest, ale aj perspektíva pre pekné nové línie. Pribudli cesty Koronténa (VI, Stančok), Spev vtákov (VII+), Direktor (VI, 2 dĺžky, Olejník, prvý prelez Stančok/Biarinec), Titánová (IV+, Olejník), Terapia (V+, Olejník), Súdny deň (V, Olejník). Preistené boli aj klasické cesty Dubničianka (V+), Komínom sprava na odštep žabieho kráľa (IV+), Diretissima na žabieho kráľa (VI).

CestaObtiažnosť/autorPodrobnosti
Dobrá duša V, 2 dĺžky (V-, V), Stančok/Lakoštík, 13.10.2018 nová cesta JV pilierom a hrebeňom, zatiaľ nepreistená, prvý štand na slučkách v sedielku, druhý štand navežičke je s borhákou s retiazkou, cesta je venovaná pamiatke člena HK IAMES Ružomberok, Eda Stančoka
Koronténa VI, Stančok, 2021 nová kratšia cesta bouldrovitého charakteru, borháky, končí v štande cesty Komínom sprava na odštep žabieho kráľa
Terapia V+, Olejník, 2021 nová cesta
Súdny deň V, Olejník, 2021 nová cesta
Titánová IV+, Olejník, 2021 nová cesta, začína v pravej časti skál neďaleko cesty Dobrá duša a končí v spoločnom štande s touto cestou
Dubničianka V+ preistená klasická cesta, borháky, nový štand s retiazkou
Komínom sprava na odštep žabieho kráľa IV+ preistená klasická cesta, borháky, nový štand s retiazkou a baranom
Spev vtákov VII+, autora doplníme po overení nová cesta, borháky, štand s retiazkou
Diretissima na žabieho kráľa VI preistená klasická cesta, borháky, nový štand s retiazkou a baranom, ponechané aj pôvodné platničky
Direktor

VI, 2 dĺžky (V, VI), Olejník, 2021, prvý prelez Stančok, Biarinec

nová cesta, borháky, štandy s retiazkou a baranom
Diretka VI doistenie cesty

 

Preisťovanie skál môže byť zradné

 

Zadné Haliny

Po rokoch sme sa vrátili aj na trocha zabudnuté Zadné Haliny, kde boli preistené dve klasické cesty - Borievková cesta (VI+, 2 dĺžky) a Marcová cesta (VI, 3 dĺžky). Pribudla tiež zaujímavá cesta v jaskyni s dlhým sokolíkom - Medvedia cesta (V, Olejník).

CestaObtiažnosť/autorPodrobnosti
Borievková cesta VI+, 2 dĺžky (VI+, VI), 2020 preistená klasická cesta, borháky, štandy s retiazkou a baranom
Marcová cesta VI, 3 dĺžky, 2020 preistená klasická cesta, borháky, štandy s retiazkou a baranom
Medvedia cesta V, Olejník, 2020 nová cesta v jaskyni, lezenie na sokola, platničky, štand s retiazkou

 

Detská cesta, Stredné Haliny

Za výbor HK IAMES Ružomberok
Július Stančok, Karol Olejník

Oznamy

Členské preukazy pre rok 2023 si môžete vyzdvihnúť u J. Stančoka (0904 624 918) po osobnom dohovore.

Preukazy objednávame postupne v skupinách, ako prichádzajú platby. Akonáhle nám SHS JAMES preukazy zašle, členov informujeme o ich doručení SMS-kou.


Pre členov HK IAMES Ružomberok je k dispozícii vŕtačka na preisťovanie lezeckých ciest a tiež boldermatka.

Najnovšie články

  • Klubová brigáda a lezenie na Komjatnej 2024

    Všetkých členov a priateľov klubu pozývame v nedeľu, 2. júna 2024, na klubovú brigádu a spoločné lezenie do skalnej oblasti Komjatná.

Pripojte sa k nám na Facebooku

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme každoročne organizovať Ulenfeldov pohár v lezení na umelej stene.

Prečítajte si viac...

Kontaktujte nás

© 2015, HK IAMES Ružomberok, webdesign INTELI.SK

Súbory cookies nám umožňujú skvalitňovať naše služby poskytované prostredníctvom tohto webového sídla. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.