V najbližšom možnom termíne po skončení lockdownu (pôvodne plánované v sobotu 27. novembra 2021) sa v telocvični Združenej strednej školy v Ružomberku uskutočnil už VIII. ročník pretekov slovenského pohára v lezení kategórie C - Ulenfeldov pohár 2021

Predregistrácia

Upozorňujeme, že tento rok sme po prvýkrát zaviedli predregistráciu súťažiacich na podujatie. Predregistrovaní súťažiaci budú mať zvýhodnené štartovné (3 EUR) oproti súťažiacim, ktorí sa budú registrovať len priamo pri príchode na súťaž (4 EUR)! Budeme vám veľmi vďační, ak sa zaregistrujete dopredu cez odkaz na stránke lezci.sk.

Organizačné pokyny

Typ súťaže: pretek slovenského pohára v lezení kategórie C

Dátum súťaže: v najbližšom možnom termíne po uvolení opatrení (pôvodne 27. novembra 2021, sobota)

Predregistrácia súťažiacich: 

 • pomocou formulára na tejto stránke,
 • pre predregistrovaných pretekárov je zvýhodnené suma štartovného z 4 € na 3 €,
 • predregistráciou nám pomôžete pripraviť lepšie súťažné podmienky pre súťažiacich.

Registrácia súťažiacich:

 • od 8:30 do 9:00 pre kategórie do 14 rokov (U10, U14)
 • od 13:30 do 14:00 pre kategórie nad 14 rokov a pre dospelých (U18, dospelí)

Prosíme súťažiacich o dochvílnosť nakoľko časový rozvrh súťaže je pevný a neskorším príchodom sa pripravíte o čas na lezenie.

Štartovné: 3 € (pri predregistrácii), 4 € (bez predregistrácie)

Začiatok súťaže:

 • 9:00 hod. pre kategórie do 14 rokov (U10, U14)
 • 14:00 hod. pre kategórie nad 14 rokov (U18, dospelí)

Kategórie:

 • muži
 • ženy
 • mládež - U18, chlapci (ročník 2004, 2005, 2006, 2007)
 • mládež - U18, dievčatá (ročník 2004, 2005, 2006, 2007)
 • mládež - U14, chlapci (ročník 2008, 2009, 2010, 2011)
 • mládež - U14, dievčatá (ročník 2008, 2009, 2010, 2011)
 • mládež - U10, chlapci (ročník 2012, 2013, 2014, 2015)
 • mládež - U10, dievčatá (ročník 2012, 2013, 2014, 2015)

Kapacita:

 • 20 súťažiacich pre kategórie U10 a U14
 • 20 súťažiacich pre kategórie U18 a dospelí

Organizátor si vyhradzuje právo pozmeniť štruktúru kategórií podľa vekovej štruktúry prihlásených súťažiacich, prípadne zlúčiť kategórie v prípade menšieho počtu účastníkov v danej kategórii.

Miesto: horolezecká stena HK IAMES Ružomberok, Sládkovičova ulica v Ružomberku v telocvični Združenej strednej školy polytechnickej Ružomberok

Udalosť na Facebooku: Ulenfeldov pohár 2021

Povinná výbava: horolezecký sedací úväz, lezačky, istiacka pomôcka (súťažiaci sa istia vzájomne)

Ulenfeldov pohár 2021 - plagát

Pravidlá súťaže

Súťaž má kvalifikačnú a finálovú časť.

 • Súťažiaci sú rozdelení do vekových kategórií U10, U14, U18, dospelí podľa ročníkov narodenia: U10 - ročník 2012 a mladší (2012, 2013, 2014, 2015), U14 - ročník 2008 a mladší (2008, 2009, 2010, 2011), U18 - ročník 2004 a mladší (2004, 2005, 2006, 2007), dospelí - bez vekového obmedzenia. Organizátor si vyhradzuje právo pozmeniť štruktúru kategórií podľa vekovej štruktúry prihlásených súťažiacich, prípadne zlúčiť kategórie v prípade menšieho počtu účastníkov v danej kategórii.
 • Kvalifikačná časť pozostáva z 8 lezeckých ciest rôznej obtiažnosti na ktorých prelezenie majú súťažiaci časový limit (3 hodiny pre kategórie nad U18 a dospelí, 2 hodiny pre kategórie U10 a U14).
 • Liezť sa bude s horným istením, súťažiaci sa istia navzájom (prípadne ich môžu istiť inštruktori a tréneri). Lano musí byť počas doby lezenia voľné.
 • Pri lezení po cestách sa môžu používať len farebne vyznačené chyty a stupy patriace do príslušnej cesty.
 • Pre kategóriu U10 je povolené používať pri lezení ľubovoľné stupy (aj iných farieb).
 • Začiatočné chyty, zóna a top sú označené farebnou páskou pri jednotlivých chytoch.
 • Ak je v ceste umiestnená čierna páska, súťažiaci nesmie prechádzať za pásku ani používať chyty, stupy alebo štruktúru steny za páskou.
 • Prelezy sa hodnotia podľa počtu topov a zón (bonusov) a počtu pokusov potrebných na ich dosiahnutie v nasledovnom poradí:
  1. Počet vylezených ciest (topov)
  2. Počet dosiahnutých zón (bonusov)
  3. Počet pokusov na dosiahnutie topov
  4. Počet pokusov na dosiahnutie zón
 • Po kvalifikačnej časti bude nasledovať hodinová prestávka počas ktorej bude vyhodnotená kvalifikačná časť. V kategóriách U18 a dospelí bude postupovať 6 lezcov do finálovej časti. V prípade rovnosti bodov môže do finále postúpiť aj väčší počet lezcov. V kategóriách U10 a U14 budú výsledky vyhlásené podľa hodnotenia prelezov kvalifikačnej časti.
 • Finálová časť bude pozostáva z 3 lezeckých ciest rôznej obtiažnosti na ktorých prelezenie majú súťažiaci najviac 3 pokusy na každú cestu.
 • Vo finálovej časti súťažia súťažiaci v opačnom poradí ako sa kvalifikovali (od šiesteho po prvého). Okrem zón sa hodnotí aj počet chytov v jednotlivých cestách.
 • V prípade nerozhodného výsledku podľa počtu vylezených ciest, zón, chytov a pokusov budú výsledky vyhodnotené podľa sumárneho času najlepšieho prelezu finálových ciest (sčíta sa čas z najlepších pokusov v každej z finálových ciest).
 • Vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien, voľný program.

Hlavný rozhodca: Július Stančok

Stavači ciest: Július Stančok, Peter Lakoštík, Soňa Štofová, Rastislav Biarinec, Milan Klačko.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo priebežne upraviť zverejnené pravidlá súťaže do začiatku samotného podujatia pokiaľ to bude potrebné vzhľadom na počet prihlásených účastníkov alebo iné okolnosti.

Hygienické opatrenia

Informácia o hygienických opatreniach na tejto stránke je iba predbežná. V čase podujatia môžú platiť iné obmedzenia a opatrenia v súvislosti s Covid-19, preto tieto opatrenia budú priebežne aktualizované a je potrebné ich priebežne sledovať.

Podujatie: Ulenfeldov pohár 2021
preteky Slovenského pohára v lezení kategórie C
Dátum konania: po skončení lockdownu, bude upresnený
Miesto konania: horolezecká stena HK IAMES Ružomberok, Sládkovičova ulica v Ružomberku v telocvični Združenej strednej školy polytechnickej Ružomberok
Stupeň ohrozenia: -
Hromadné podujatie: začiatok podujatia bude upresnený, režim bude upresnený pred konaním podujatia

 

Počas pretekov platia nasledovné nariadenia:

 1. Vstup a pobyt v interiéri je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom (nos a ústa).
 2. Používajte dezinfekciu rúk (umiestnenie dezinfekcie bude na viditeľných miestach).
 3. V prípade vzniku respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
 4. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, opustiť túto prevádzku a nahlásiť túto skutočnosť technickému delegátovi.

Režim OP:

 1. osoba plne očkovaná
 2. osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
 3. Každá zo zúčastnených osôb (pretekár, usporiadateľ, iný činovník) sa musí pri registrácii preukázať a v priebehu pretekov dokladom o plnom zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19.

Lezecká stena

V roku 2020 bola lezecká stena v Ružomberku zväčšená a kompletne zrekonštruovaná, tešíme sa na prvé preteky na našej vynovenej stene.

 

Oznamy

Členské preukazy SHS JAMES za rok 2021 a objednané klubové tričká si môžete prevziať u J. Stančoka.


Pre členov HK IAMES Ružomberok je k dispozícii vŕtačka na preisťovanie lezeckých ciest a tiež boldermatka.

Najnovšie články

 • Ulenfeldov pohár 2021

  V najbližšom možnom termíne po skončení lockdownu (pôvodne plánované v sobotu 27. novembra 2021) sa v telocvični Združenej strednej školy v Ružomberku uskutočnil už VIII. ročník pretekov slovenského pohára v lezení kategórie C - Ulenfeldov pohár 2021

Pripojte sa k nám na Facebooku

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme každoročne organizovať Ulenfeldov pohár v lezení na umelej stene.

Prečítajte si viac...

Kontaktujte nás

© 2015, HK IAMES Ružomberok, webdesign INTELI.SK

Súbory cookies nám umožňujú skvalitňovať naše služby poskytované prostredníctvom tohto webového sídla. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.