Schôdza sa konala 12. 2. 20116 v salóniku hotela A-čko

1. Finančná správa za rok 2015

Je dostupná na nahliadnutie u členov výboru HK IAMES Ružomberok.

2. Vyhodnotenie sezóny 2015

Klubové akcie:

Preisťovanie:

Práce na preisťovaní lezeckých ciest sa sústredili do nasledovných oblastí:

 • Turík
 • Haliny

3. Plán akcií na rok 2016

Klubové akcie:

 • Zimné sústredenie na Popradskom plese (4.-6.3.2016)
 • Ulenfeldov pohár 2016 (26.3.2016)
 • Otvorenie letnej horolezeckej sezóny na Halinách (máj 2016)
 • Letné sústredenie vo Vysokých Tatrách (júl 2016)
 • Ukončenie letnej horolezeckej sezóny na Halinách (október 2016)

4. Prejdednanie bodov programu

Ulenfeldov pohár 2016

Termín podujatia bol stanovený na 26. marca 2016, súťaž sa uskutoční v kategóriách muži, ženy a mládež.

Oceňovanie najlepších výstupov

Pri príležitosti Ulenfeldovho pohára 2016 budú ocenené najlepšie výstupy za rok 2016. Cieľom je oceniť a motivovať členov v lezeckej činnosti. Budú ocenené výkony na skalkách ako aj horolezecké výstupy.

Návrhy na ocenenie je možné zasielať členom výboru do 15. marca 2016. Výbor potom vyberie na základe návrhov ocenených členov.

Povolenky na vjazd

Povolenky na vjazd nebudú udelované členom, ktorí majú finančné podlžnosti voči klubu. Odovzdané povolenky je potrebné vratiť do 31. januára nasledujúceho roku, inak nebude povolenka na ďalší rok udelená.

Zvýšenie poplatku pre nečlenov na stene

Bolo odhlasované, že nečlenovia klubu budú na umelej stene platiť vyšší poplatok - 2 EUR, zmena bude platná od od 22.2.2016. Dôvodom zvýšenia je motivovať k vstupu do horolezeckého klubu a nahradiť zvýšené náklady na prevádzku steny, pričom členovia klubu by stále mali zostať zvýhodnení oproti nečlenom.

Zmena bankového účtu

Vzhľadom na poplatky za bankový účet bude účet klubu v priebehu roka 2016 presunutý do inej banky, kde je vedenie účtu bez poplatkov (ZUNO, FIO).

Termíny poplatkov

Členovia, ktorí dlhodobo neuhrádzajú klubové poplatky, budú z klubu automaticky vylúčení. Pokiaľ nemá člen uhradený členský poplatok za minulý rok do 15. marca nasledujúceho roku, členstvo mu nebude predlĺžené a bude automaticky vylúčený zo zoznamu členov.

Dotácie od mesta na rok 2017

Pre rok 2017 budú podané nasledovné projekty:

 • Lezecký krúžok v roku 2017
 • Ulenfeldov pohár 2017

Snaha získať dotáciu na činnosť je bez zmený VZN zbytočná.

5. Diskusia

Diskutovalo sa hlavne o témach:

 • Preisťovanie - bolo navrhnuté, aby boli preisťované aj cesty nižšej obtiažnosti, nakoľko len malá skupina členov lezie cesty obtiažnosti VII., IX. a viac, ktoré boli majoritne preisťované v roku 2016. Preisťovanie sa bude v roku 2016 sústrediť hlavne na lokalitu Haliny, kde budú vyčistené a preistené cesty nižšej obtiažnosti (V.-VI.).

6. Úlohy pre výbor

Pre výbor boli stanovené nasledovné úlohy:

 • realizácia podujatí podľa plánu práce
 • výber členov pre ocenenie výstupov
 • zmena bankového účtu
 • plán preisťovania ako bolo uvedené v diskusii
 • podanie projektov na dotácie v roku 2017
 • BOZP pre umelú stenu

 

Za výbor IAMES Ružomberok: Július Stančok

Oznamy

Členské preukazy pre rok 2023 si môžete vyzdvihnúť u J. Stančoka (0904 624 918) po osobnom dohovore.

Preukazy objednávame postupne v skupinách, ako prichádzajú platby. Akonáhle nám SHS JAMES preukazy zašle, členov informujeme o ich doručení SMS-kou.


Pre členov HK IAMES Ružomberok je k dispozícii vŕtačka na preisťovanie lezeckých ciest a tiež boldermatka.

Najnovšie články

 • Otvorenie letnej lezeckej sezóny 2024

  Tradičné otvorenie letnej lezeckej sezóny na Halinách sa uskutoční v sobotu, 4. mája 2024. 

  V prípade zlého počasia bude akcia presunutá na nedeľu, 5. mája 2024, o čom budem členov informovať formou SMS, na webe a Facebooku.

Pripojte sa k nám na Facebooku

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme každoročne organizovať Ulenfeldov pohár v lezení na umelej stene.

Prečítajte si viac...

Kontaktujte nás

© 2015, HK IAMES Ružomberok, webdesign INTELI.SK

Súbory cookies nám umožňujú skvalitňovať naše služby poskytované prostredníctvom tohto webového sídla. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.