Schôdza sa konala 5.1.2018 v reštaurácii Biely dom, Ružomberok.

Program

 1. Privítanie a zahájenie schôdze
 2. Oboznámenie členov s programom
 3. Súčasný výbor zhodnotí uplynulý rok
  1. Športová správa
  2. Finančná správa
 4. Doplnkové voľby
 5. Plán akcií na rok 2018
 6. Prejednanie navrhovaných bodov programu
 7. Diskusia
 8. Uznesenie a uloženie úloh pre výbor
 9. Záver
 10. Výber členských príspevkov

1. Privítanie a zahájenie schôdze

M. Hrnčiar
Zapisovateľ: J. Stančok

2. Oboznámenie členov s programom

M. Hrnčiar

3. Zhodnotenie roka

Klubové akcie:

 • Ulenfeldov pohár 2017 - 18.3.2017
 • Zimné sústredenie: Zbojnícka chata, Veľká Studená dolina - 17-19.2.2017
 • Letné sústredenie: Téryho chata, Malá Studená dolina - 30.6.2017 - 2.7.2017
 • otvorenie sezóny: Haliny - 20.5.2017
 • ukončenie sezóny: Haliny - 14.10.2017

Účasť na súťažiach:

 • Kalamárcup - J. Stančok, P. Lakoštík, M. Klačko
 • Jakubčiak, Alman - boldrové preteky
 • Skialpinistické preteky (Krížňa, Malinô Brdo, Valča, Červenec) - Hrnčiar, Alman
 • Bežecké preteky - Kubačka, ...

Úlohy pre výbor na rok 2017:

 • Lezecký krúžok pre mládež a nových členov - J. Stančok - prebieha
 • Ulenfeldov pohár 2017 - zrealizované
 • Sústredenia - zrealizované
 • Otvorenie / záver sezóny + stena - zrealizované
 • Preisťovanie - zrealizované - K. Olejník
 • Kapustnica - zrealizované
 • Najlepší lezec za za 2016 na Ulenfeldovom pohári - nebolo vyhlasované vzhľadom na to, že niektorí členovia opustili klub
 • Nové cesty na stene pre deti a začiatočníkov kvôli kurzu - zrealizované

Inštruktori:

 • 4 členovia získali kvalifikáciu Inštruktor skalného lezenia oprávňujúcu viesť výcvik na skalách a na umelých lezeckých stenách - J. Stančok, K. Olejník, P. Lakoštík, J. Kubačka
 • článok v časopise Horolezec - Prieskum lezeckej metodiky

Preisťovanie skalnej oblasti Haliny:

 • zabezpečené v rámci kontaktov na inštruktorských kurzoch
 • správcom skál sa stal K. Olejník, za čo mu patrí poďakovanie
 • podpora SHS JAMES
 • pripravuje sa preznačenie ciest
 • bude potrebné zistiť ako podať info pre SHS JAMES pre časopis horolezec
 • Karol Olejník poinformoval ako postupovať pri preisťovaní

4. Finančná správa

Z. Kohút

Správa je dostupná na nahliadnutie u členov výboru.

5. Doplnkové voľby

Z. Kohút sa vzdal členstva vo výbore klubu.

31 prítomných členov
26 s hlasovacím právom

Voľba kontrolóra (chýbajúca funkcia)

 • Peter Lakoštík - 21
 • Michaela Glembová - 3
 • Milan Klačko - 2

Voľba člena výboru:

 • Karol Olejník - 26
 • riadne voľby na budúci rok

6. Plán akcií na rok 2018

 • Detské kurzy a kurzy pre nových členov 2018 / 2019
 • Ulenfeldov pohár 2018
 • Zimné sústredenie: 23-25. februára 2018, Zamkovského chata - 15 + 4 miesta
 • Otvorenie sezóny - máj, Haliny
 • Zájazd do Arca - máj (Stančok, Lakoštík)
 • Haliny Cup, 0-tý ročník - jún, Haliny
 • Letné sústredenie: júl / august
 • Ukončenie sezóny - október, Haliny
 • Otvorenie steny - november 2018

7. Prejednanie navrhovaných bodov programu

1. Financovanie činnosti klubu

 • členské poplatky
 • dotácia na projekt
 • dotácia na činnosť
 • sponzori - Adam Šport, Žilmont, Ulenfeldov pohár
 • rodné čísla od členov za účelom dotácie od SHS JAMES

2. Sústredenia

 • financujeme len ubytovanie
 • určiť limit na počet členov, ktorým to bude financované? - zatiaľ nie
 • správanie sa na sústredeniach

3. Umelá lezecká stena

 • zabezpečiť novú skriňu - J. Hamacek
 • rozšírenie steny - konzultovať s vedením školy, pokúsiť sa získať finančné krytie
 • používanie magnézia na stene - zvážiť povoliť používanie len tekutého magnézia od sezóny 2018 / 2019 - nebolo odsúhlasené
 • otváranie steny - nezmenené
 • cenník
  • členovia 1 EUR
  • nečlenovia 2 EUR
  • mládež do 18 rokov 1 EUR
  • deti do 10 vrátane rokov neplatia

4. Prijímanie nových členov

 • registrácia u J. Stančoka
 • preskúšanie - inštruktori, inak nedostanú preukaz
 • bezplatné kurzy pre nových členov
 • preskúšanie:
  • základné znalosti uzlov: dvojitý a trojitý osmičkový (alebo alpský spôsob naväzovania), lodný, polovičný lodný, ambulantný, dvojitý rybársky, skackavý, vodcovský (zväzovanie lán)
  • správne naväzovanie sa na lano ako bolo uvedené vyššie, aby vedeli používať aj hrudný úväz a prečo je to dôležité
  • správne istenie prvolezca a druholezca + vzájomná kontrola, pri skúškach samozrejme používanie prilby
  • správne používanie signálov
  • správna technika zlaňovania za použitia prúsika
  • vylezenie cesty za IV ako prvolezec
  • vybudovanie štandu

5. Info o činnosti členov

 • žiadame členov o nahlásenie výstupov pre uverejenie na stránke a vedenie kroniky výstupov

6. Haliny

 • K. Olejník - mal by informovať SHS JAMES, teraz bol uverejnený prehľad činnosti v skalných oblastiach v časopise Horolezec, ale Haliny chýbali
 • nová cesta od Emila - chýba názov a obtiažnosť
 • nová cesta od J. Krnáča - chýba názov a obtiažnosť
 • čistenie Halín - brigáda pod réžiou Karola

7. Turík a Komjatna

 • Turík - inforácie o činnosti v oblasti
 • Komjatná - sprievodcovia na lezci.sk zostane zatiaľ v nezmenenej forme

8. Batérie do vŕtačky

 • M. Jurečka zistil, že batérie do vŕtačky sú slabé, bude potrebné zakúpiť náhradné alebo ich repasovať

9. Povolenky pre vjazd na Malino Brdo

 • záujemcovia sa hlásia u J. Stančoka

10. SMS zoznamy

 • záujemcovia o zaradenie do zoznamu sa hlásia u J. Stančoka

7. Diskusia

 • Zájazd do Álp sa nerealizoval, nakoľko sa nenašiel žiadny ďalší člen čo by mal o zájazd záujem okrem Jozefa Hamaceka.

8. Úlohy pre výbor

 • Dotácie z mesta RK
 • Lezecký krúžok pre mládež a nových členov 2018 / 2019
 • Ulenfeldov pohár 2018
 • Sústredenia
 • Otvorenie / záver sezóny
 • Prevádzka umelej lezeckej steny
 • Rozšírenie umelej lezeckej steny
 • Haliny Cup
 • Kapustnica
 • Najlepší lezec za za 2017 na Ulenfeldovom pohári
 • Zabezpečiť preskúšanie nových členov
 • Repasovanie batérií do vŕtačky

Za výbor IAMES Ružomberok: Július Stančok

Oznamy

Členské preukazy pre rok 2023 si môžete vyzdvihnúť u J. Stančoka (0904 624 918) po osobnom dohovore.

Preukazy objednávame postupne v skupinách, ako prichádzajú platby. Akonáhle nám SHS JAMES preukazy zašle, členov informujeme o ich doručení SMS-kou.


Pre členov HK IAMES Ružomberok je k dispozícii vŕtačka na preisťovanie lezeckých ciest a tiež boldermatka.

Najnovšie články

 • Otvorenie letnej lezeckej sezóny 2024

  Tradičné otvorenie letnej lezeckej sezóny na Halinách sa uskutoční v sobotu, 4. mája 2024. 

  V prípade zlého počasia bude akcia presunutá na nedeľu, 5. mája 2024, o čom budem členov informovať formou SMS, na webe a Facebooku.

Pripojte sa k nám na Facebooku

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme každoročne organizovať Ulenfeldov pohár v lezení na umelej stene.

Prečítajte si viac...

Kontaktujte nás

© 2015, HK IAMES Ružomberok, webdesign INTELI.SK

Súbory cookies nám umožňujú skvalitňovať naše služby poskytované prostredníctvom tohto webového sídla. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.