Schôdza sa konala 10.1.2020 v reštaurácii California, Ružomberok.

Program

 1. Privítanie a zahájenie schôdze
 2. Oboznámenie členov s programom a návrh bodov
 3. Zhodnotenie roka 2019
  1. Klub
  2. Finančná správa
  3. Preisťovanie
  4. Informácie z SHS JAMES
 4. Plán činnosti na rok 2020
  1. Členské poplatky
  2. Finančný plán
  3. Plán klubových akcií a podujatí
 5. Prejednanie navrhovaných bodov programu
 6. Diskusia
 7. Uznesenie a uloženie úloh pre výbor
 8. Záver
 9. Výber členských poplatkov a záloh za účasť na sústredení

1. Privítanie a zahájenie schôdze

M. Hrnčiar
Zapisovateľ: J. Stančok
Overovateľ: K. Olejník

Počet prítomných členov: 34

2. Oboznámenie členov s programom a návrh bodov

Návrh bodov:

 • repasovanie batérie do vŕtačky - J. Stančok
 • renovácia a rozšírenie lezeckej steny - J. Stančok
 • úhrada poplatku za obnovenie inštruktorského oprávnenie pre inštruktorov, ktorí sa zúčastňujú na lezeckých kurzoch - J. Stančok
 • pomoc pri otváraní lezeckej steny - J. Stančok
 • plánovaná ferrata na Halinách alebo Zadných Halinách - J. Stančok
 • tričká a mikiny - M. Klačko
 • Lezecká stena v Ľubochni - P. Ižo

3. Zhodnotenie roka 2019

3.1 Klub

Počet členov: 84 členov (v 2018 to bolo 75 členov), jeden z najväčších klubov v Žilinskom kraji aj na Slovensku.

Zhodnotenie roka:

 • výbor v zložení: M. Hrnčiar (predseda), J. Stančok, J. Hamacek, M. Jurečka, K Olejník, kontrolór P. Lakoštík
 • nárast členskej základne s perspektívou ďalšieho rastu
 • čerpanie dotácie z Mesta Ružomberok - činnosť, Ulenfeldov pohár,
 • čerpanie dotácie na lezecké krúžky z NDS - nákup chytov a vybavenia na lezeckej stene
 • detské kurzy - rozšírenie členskej základne, príjem pre klub, aktívny život v klube - poďakovanie P. Lakoštík, R. Biarinec, K. Olejník, J. Stančok,
 • pravidelné organizovanie klubových akcií a sústredení doma i v zahraničí,
 • fungujúci systém povolení pre vjazd na Malino Brdo,
 • preisťovanie skalných oblastí: Haliny, materiálna podpora z SHS JAMES - poďakovanie patrí najmä K. Olejníkovi,
 • pomoc pri výstavbe ciest na lezeckej stene v Ľubochni, ktorú zabezpečoval P. Ižo, za klub pomohli - J. Stančok, M. Klačko, R. Biarinec, P. Lakoštík, M. Glembová, R. Žifčák,
 • J. Stančok získal trénerskú licenciu (tréner športového lezenia) 2. stupňa a trénerskú licenciu triedy C od ČHZ,
 • J. Stančok sa stal predsedom krajskej rady SHS JAMES za Žilinský kraj, 2x ročne stretnutia s výkonným výborom SHS JAMES
 • účasť na valnej hromade SHS JAMES - J. Stančok, M. Jurečka,
 • klubové tričká - M. Klačko,
 • nástenka - J. Hamacek,
 • prevádzka steny, farebné cesty na lezeckej stene s označením obtiažnosti, - J. Stančok, M. Klačko, P. Lakoštík a ďalší,
 • v roku 2021 bude mať klub 70 rokov

Klubové akcie:

 • Výročná schôdza / kapustnica - 11.1.2019
 • Zimné sústredenie: Chata pod Náružím, Červenec, Západné Tatry (8-10.2.2019)
 • Brutal Cup 2019 (2.3.2019)
 • Ulenfeldov pohár 2019 (23.3.2019)
 • Zahájenie letnej sezóny na Halinách (1.5.2019)
 • Arco (6-12.5.2019)
 • Letné sústredenie: Chata pri Zelenom plese, Vysoké Tatry (5-7.7.2019)
 • Piz Badile
 • Monte Rosa a alpské štvortisícovky
 • KalamárKAP (28.9.2019)
 • Ukončenie letnej sezóny na Halinách (12.10.2019)
 • Brigáda v Komjatnej - výstavba chodníka spolu s klubmi z DK a LM (26.10.2019) - J. Stančok, M. Jurečka, M. Smilka, M. Bobek
 • Lezecké kurzy - od 3.11.2019
 • žiadame členov o nahlásenie výstupov pre uverejnenie na stránke a vedenie kroniky výstupov

Účasť na súťažiach:

 • Súťaže športového lezenia - H. Senko, vyhral v Banskej Bystrici - Pavúk Kid Open 2019,
 • KalamárKAP - J. Stančok, P. Lakoštík, S. Štoffová, D. Lukáčová
 • BrutalCup 2019 - P. Lakoštík, S. Štofová, M. Glembová, R. Žifčák, N. Beháň
 • Ulenfeldov pohár - mnoho členov, rastúca popularita akcie
 • Michal Kľuska - Ulenfeldov pohár, chlapci do 10 rokov, 2. miesto
 • Šimon Kuniak - Ulenfeldov pohár, chlapci do 10 rokov, 3. miesto
 • Henrich Senko - Ulenfeldov pohár, chlapci do 11-14 rokov, 1. miesto
 • Michal Stráňay - muži, 2. miesto
 • Roman Žifčák - muži, 3. miesto
 • Norbert Beháň - muži, 4. miesto
 • Soňa Štofová - ženy, 2. miesto
 • Michaela Glembová - ženy, 3. miesto
 • chceme požiadať aj ďalších členov o doplnenie informácií o účasti na súťažiach.

Úlohy pre výbor:

 • Dotácie z mesta RK - splnené
 • Lezecký krúžok pre mládež a nových členov 2019 / 2020 - splnené, krúžok prebieha
 • Ulenfeldov pohár 2019 - splnené
 • Sústredenia - splnené
 • Otvorenie / záver sezóny - splnené
 • Renovácia a rozšírenie lezeckej steny - bola spracovaná projektová dokumentácia,
 • Prevádzka umelej lezeckej steny - splnené
 • Kapustnica - splnené
 • Najlepší lezec za za 2019 na Ulenfeldovom pohári - Dorota Lukáčová
 • Zabezpečiť preskúšanie nových členov - splnené na záver lezeckého kurzu na stene, tento rok bude zabezpečené na otvorení sezóny,
 • Zálohové platby za sústredenia - splnené.

3.2 Finančná správa

J. Stančok - finančná správa je k dispozícii k nahliadnutiu u členov výboru.

Ďakujeme sponzorom a podporovateľom klubu.

3.3 Preisťovanie skalnej oblasti Haliny

K. Olejník a J. Stančok

 • seminár SHS JAMES o preisťovaní na Halinách - zúčastnil sa K. Olejník,
 • informácie o základných technikách preisťovania,
 • je dôležité dodržiavať správne vzdialenosti medzi isteniami s ohľadom na obtiažnosť cesty,
 • pribudli retiazky a vymenili sa štandy vo viacerých cestách, doplnenie istení,
 • viacdĺžkové cesty nesmú byť robené pomocou baranov, majú byť kotvené retiazkou,
 • nové cesty: obtiažnosti IV. - VI. UIAA

3.4 SHS JAMES

J. Stančok

 • zmena predsedu SHS JAMES - predsedom sa stal Anton Pacek,
 • výkonný výbor SHS JAMES: Ladislav Gancarčík, Jozef Krištoffy, Vladimír Linek, Vladimír Paulík, Marek Radovský, Jozef Sklenár
 • informácie vďaka tomu, že J. Stančok je predseda Oblastnej rady SHS JAMES za Žilinský kraj,
 • nový návštevný poriadok v TANAPe,
 • rozšírené poistenie pre členov SHS JAMES snáď v roku 2021
 • nová administratívna pracovníčka v SHS JAMES
 • rozšírená možnosť poistenia v 2021

4. Plán činnosti na rok 2020

4.1 Členské poplatky

Deti do 15 rokov (ročník 2005 a neskôr): 5 EUR

Mládež od 16 do 18 rokov (ročníky 2002 až 2004): 10 EUR

Dôchodcovia (ženy (ročník narodenia 1963 a skôr) a muži (ročník narodenia 1958 a skôr)): 10 EUR

Dospelí nad 18 rokov: 25 EUR

Registračný poplatok pre nových členov: 5 EUR.

Klubový príspevok: 10 EUR (voliteľný pre dôchodcov)

Poplatky je potrebné zaslať na účet klubu podľa inštrukcií na lezci.sk, v obmedzenej miere možné odovzdať v hotovosti na schôdzi.

Odznaky je možné objednať po dohode, cena bude upresnená.

4.2 Finančný plán

 • dotácia na projekt - Mesto Ružomberok
 • dotácia na činnosť - Mesto Ružomberok
 • dotácia od SHS JAMES (na členov)
 • projekt NDS (podávaný do konca januára)
 • projekt KIA (podávaný vo februári)
 • iné dotácie a projekty podľa možností
 • lezecká stena - vstupné, požičiavanie vybavenia
 • kurzy
 • sponzori

Žiadame o doplnenie niektorých údajov, hlavne kontaktných na súčasných členov aj z dôvodu možnosti čerpania dotácií z SHS JAMES.

4.3 Plán klubových akcií a podujatí

 1. Detské kurzy a kurzy pre nových členov 2020 / 2021, obmedzený počet účastníkov
 2. Ulenfeldov pohár 2020 - 14.3.2019 + vyhlásenie naj lezca sezóny 2019
 3. Zimné sústredenie: 31.1-2.2.2020, Zbojnícka chata, Vysoké Tatry - 26 miest,
 4. Otvorenie sezóny - máj, Haliny
 5. Zájazd do Arca - máj (Stančok, Lakoštík)
 6. Letné sústredenie: 26-28.6.2020, Hotel pri Popradskom plese, Vysoké Tatry
 7. Rozšírenie lezeckej steny - júl-august 2020
 8. Obnova licencií inštruktorov športového lezenia - Stančok, Lakoštík, Olejník
 9. KalamárKAP 2020
 10. Ukončenie sezóny - október, Haliny
 11. Otvorenie steny - november 2020

5. Prejednanie navrhovaných bodov programu

1. Repasovanie batérie do vŕtačky (J. Stančok)

Z dôvodu nízkej kapacity batérií by bolo potrebné ich repasovať alebo zabezpečiť nové, nakoľko používaie vŕtačky snízkou kapacitou batérií je neefektívne.

Odhlasované, treba zistiť či sa oplatí repas alebo kúpa novej

Avacom.sk , treba sa pýtať aj Zdena

2. Renovácia a rozšírenie lezeckej steny (J. Stančok)

Rozšírenie lezeckej steny o cca 6 metrov ak to bude schválené zo strany školy. Rozšírenie by malo prebehnúť v mesiacoch júl-august.

Odhlasované

3. Lezecká stena v Ľubochni (P. Ižo)

Info o novej lezeckej stene v Ľubochni.

4. Úhrada poplatku za obnovenie inštruktorského oprávnenie pre inštruktorov, ktorí sa zúčastňujú na lezeckých kurzoch (J. Stančok)

Jedná sa o poplatok cca 60 EUR na osobu (dokopy 180 EUR). Len v roku 2019 inštruktori svojou činnosťou priniesli klubu cca 1380 EUR a týmto by bolo možné im aspoň čiastočne kompenzovať čas, ktorý klubu venovali. Za minulý rok inštruktori strávili vedením krúžkov každý cca po 60 hodín a viac.

Odsúhlasené

5. Pomoc pri otváraní lezeckej steny (J. Stančok)

Lezeckú stenu zväčša otvárajú J. Stančok a M. Klačko, bolo by dobré, ak by sa našla ďalšia osoba, ktorá by pomohla, nakoľko vo dvojici je zabezpečenie prevádzky steny náročné.

Roman Žifčák sa prihlásil ako dobrovolník pre pomoc s otváraním steny, budú pre neho zabezpečené kľúče.

6. Plánovaná ferrata na Halinách alebo Zadných Halinách (J. Stančok)

V poslednej dobe sa často objavujú informácie o pláne vybudovať ferratu na Maline Brde. Vybudovanie ferraty môže znehodnotiť existujúce lezecké cesty a tiež zmenmožniť lezenie v niektorých sektoroch, nakoľko tam bude veľké riziko padania skál. Má niekto bližšie informácie o tomto zámere? Ak by aj v priebehu roka niekto nejaké informácie získal, chceli by sme požiadať členov, aby okamžite kontaktovali výbor HK.

7. Tričká a mikiny (M. Klačko)

Plánuje sa dotlač klubových tričiek, záujemcovia sa hlásia u M. Klačka.

6. Diskusia

Diskusia sa viedla hlavne v zmysle informácií o vybudovaní novej feraty na Halinách.

7. Uznesenie a úlohy pre výbor

Úlohy pre výbor:

 • Dotácie z mesta RK a iných zdrojov
 • Lezecký krúžok pre mládež a nových členov 2020 / 2021
 • Ulenfeldov pohár 2020,
 • Sústredenia - letné a zimné,
 • Otvorenie / záver sezóny,
 • Renovácia a rozšírenie lezeckej steny,
 • Prevádzka umelej lezeckej steny,
 • Kapustnica,
 • Najlepší lezec za za 2019 na Ulenfeldovom pohári
 • Zabezpečiť preskúšanie nových členov
 • Príprava 70. výročia klubu na rok 2021

 

Za výbor HK IAMES Ružomberok: Július Stančok
Overil: Karol Olejník

Oznamy

Členské preukazy pre rok 2023 si môžete vyzdvihnúť u J. Stančoka (0904 624 918) po osobnom dohovore.

Preukazy objednávame postupne v skupinách, ako prichádzajú platby. Akonáhle nám SHS JAMES preukazy zašle, členov informujeme o ich doručení SMS-kou.


Pre členov HK IAMES Ružomberok je k dispozícii vŕtačka na preisťovanie lezeckých ciest a tiež boldermatka.

Najnovšie články

 • Klubová brigáda a lezenie na Komjatnej 2024

  Všetkých členov a priateľov klubu pozývame v nedeľu, 2. júna 2024, na klubovú brigádu a spoločné lezenie do skalnej oblasti Komjatná.

Pripojte sa k nám na Facebooku

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme každoročne organizovať Ulenfeldov pohár v lezení na umelej stene.

Prečítajte si viac...

Kontaktujte nás

© 2015, HK IAMES Ružomberok, webdesign INTELI.SK

Súbory cookies nám umožňujú skvalitňovať naše služby poskytované prostredníctvom tohto webového sídla. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.