Schôdza sa konala 11.1.2019 v reštaurácii California, Ružomberok.

Program

 1. Privítanie a zahájenie schôdze
 2. Oboznámenie členov s programom a návrh bodov
 3. Súčasný výbor zhodnotí uplynulý rok
  1. Zhodnotenie roka
  2. Finančná správa
 4. Voľby orgánov klubu
 5. Plán akcií na rok 2019
 6. Prejednanie navrhovaných bodov programu
 7. Diskusia
 8. Uznesenie a uloženie úloh pre výbor
 9. Záver
 10. Výber členských príspevkov

1. Privítanie a zahájenie schôdze

M. Hrnčiar

Zapisovateľ: J. Stančok

2. Oboznámenie členov s programom a návrh bodov

M. Hrnčiar

Návrh bodov:

 • zmena platby do SHS JAMES pre dôchodcov - Július Stančok,
 • platenie zálohy členov za sústredenie, bude vrátená po účasti na sústredení - Július Stančok / Miroslav Jurečka,
 • renovácia a rozšírenie lezeckej steny, odsúhlasenie cenníka na ďalší rok + financovanie klubu - Július Stančok
 • lezecká stena zadarmo pre inštruktorov, ktorí sa zúčastňujú na kurzoch nakoľko príjmy z kurzov tvoria dôležitú časť príjmov klubu a inštruktori túto činnosť vykonávajú bez nároku na honorár na úkor svojho voľného času - Július Stančok, M. Hrnčiar
 • prijímanie a preskúšanie nových členov - Július Stančok, Peter Lakoštík, Karol Olejník,
 • zrušiť možnosť platiť len klubové členské bez SHS JAMES (využili len 3 osoby) - J. Stančok
 • tričká a mikiny - Milan Klačko
 • návrh na používanie tekutého magnézia na stene - Peter Lakoštík

3. Zhodnotenie roka a funkčného obdobia

Funkčné obdobie výboru 2015-2018

 • výbor v zložení: M. Hrnčiar (predseda), Z. Kohút, J. Stančok, J. Hamacek, M. Jurečka, K Olejník (nahradil v 2018 Z. Kohúta), kontrolór od 2018 P. Lakoštík
 • nárast členskej základne s perspektívou ďalšieho rastu,
 • obnovenie získavania dotácií od mesta Ružomberok,
 • dotácia na renováciu lezeckej steny,
 • fungujúci systém povolenie pre vjazd na Malino Brdo,
 • získanie správcovstva skál na Halinách a podpory od SHS JAMES vo forme materiálu,
 • preisťovanie skalných oblastí: Haliny, Turík, Krkavá skala, Malé Tatry,
 • návštevnícky poriadok pre lezeckú stenu v Ružomberku,
 • vytvorenie klubovej knižnice pre členov,
 • nový web so sprievodcom po skalách dolného Liptova + aktívna propagácia klubu na sociálnych sieťach,
 • SMS notifikácie,
 • získanie oprávnenia inštruktor skalného lezenia a lezenia na umelých stenách - Stančok, Lakoštík, Olejník, Kubačka, Biarinec,
 • detské kurzy - rozšírenie členskej základne, príjem pre klub, aktívny život v klube,
 • pravidelné organizovanie klubových akcií a sústredení doma i v zahraničí,
 • členstvo v krajskej rade SHS JAMES + účasť na valnej hromade SHS JAMES,
 • klubové tričká

Rok 2018

Počet členov: 75 členov, z toho 2 iba klub, jeden z najväčších klubov v Žilinskom kraji aj na Slovensku.

Klubové akcie:

 • Zimné sústredenie: Zamkovského chata, Malá Studená dolina (23-25.2.2018)
 • Brutal Cup 2018 (3.3.2018)
 • Ulenfeldov pohár 2018 (24.3.2018) - po prvý raz rozdelený na detskú časť a súťaž pre dospelých
 • Zahájenie letnej sezóny na Halinách (5.5.2018)
 • Arco (8-13.5.2018)
 • Letné skalkárske sústredenie na Kalamárke (6-8.6.2018)
 • Letné sústredenie / KalamárKAP (29.9.2018)
 • Ukončenie letnej sezóny na Halinách (13.10.2018)
 • Oslavy - J. Hamacek, J Krnáč
 • Lezecké kurzy - od 4.11.2018

Účasť na súťažiach:

 • KalamárKAP - J. Stančok, P. Lakoštík
 • Brutalcup - J. Stančok, P. Lakoštík, R. Žifčák, M. Glembová,. D. Lukáčová
 • Marián Hrnčiar - skialpinistické preteky
 • Otvorenie lezeckej steny La Skala - T. Brtko, M. Smilka
 • Ulenfeldov pohár - mnoho členov, rastúca popularita akcie
 • Dorota Lukáčová (Ulenfeldov Pohár – 1. Miesto 14-17 rokov, Brutal Cup – 11. Miesto ženy, Woodrock nočné lezenie 1. miesto)
 • Michal Kľuska - Ulenfeldov pohár, chlapci do 10 rokov, 2. miesto
 • Henrich Senko - Ulenfeldov pohár, chlapci do 11-14 rokov, 2. miesto
 • Tobiáš Brtko - Ulenfeldov pohár, chlapci do 15-17 rokov, 2. miesto
 • Michaela Glembová - Ulenfeldov pohár, ženy, 3. miesto

Úlohy pre výbor:

 • Dotácie z mesta RK - zrealizované
 • Lezecký krúžok pre mládež a nových členov 2018 / 2019 - zrealizované
 • Ulenfeldov pohár 2018 - zrealizované
 • Sústredenia - zrealizované, žiaľ letné sústredenie v Tatrách nebolo možné z kapacitných dôvodov na chatách
 • Otvorenie / záver sezóny - zrealizované
 • Prevádzka umelej steny - zrealizované
 • Haliny Cup - nepodarilo sa zrealizovať
 • Kapustnica - zrealizované
 • Najlepší lezec za za 2017 na Ulenfeldovom pohári - neudelovalo sa
 • Zabezpečiť preskúšanie nových členov - nerealizovalo sa
 • Repas vŕtačky (batérie) - nebolo zatiaľ potrebné, nakoľko preisťovanie na Halinách bolo obmedzené

Iné

 • Projekt od NDS / Kooperatívy - lezecký krúžok a renovácia steny
 • J. Stančok sa stal členom krajského výboru SHS JAMES za Žilinský kraj
 • účasť na valnej hromade SHS JAMES - J. Stančok, M. Klačko

Preisťovanie skalnej oblasti Haliny a Malé Tatry:

 • Informovali K. Olejník a J. Stančok
 • Haliny preisťovanie len v obmedzenej miere, nakoľko Karol Olejník zo zdravotných dôvodov nemohol činnosť realizovať naplno
 • Preistenie časti skál Malé Tatry
 • Turisti plánujú ferratu na Malých Halinách
 • Obmedzenie používania vŕtačky pre činnosť klubu

4. Finančná správa

J. Stančok - finančná správa je k dispozícii k nahliadnutiu u členov výboru.

Ďakujeme sponzorom a podporovateľom, hlavne spoločnosti Adam Šport.

5. Voľby orgánov klubu

28 prítomných členov
21 s hlasovacím právom

Volebná komisia: Karol Olejník (predseda), Ivan Medek, Miroslav Jurečka

Kandidáti do výboru a na predsedu klubu:

 • Marián Hrnčiar
 • Július Stančok
 • Jozef Hamacek
 • Karol Olejník
 • Miroslav Jurečka
 • Ivan Medek

Kandidáti na kontrolóra:

 • Peter Lakoštík
 • Milan Klačko

Výsledky volieb:

Predseda:

 • Marián Hrnčiar: 21
 • Július Stančok: 2
 • Jozef Hamacek: 0
 • Karol Olejník: 0
 • Miroslav Jurečka: 0
 • Ivan Medek: 0

Výbor

 • Marián Hrnčiar: 21
 • Július Stančok: 23
 • Jozef Hamacek: 20
 • Karol Olejník: 21
 • Miroslav Jurečka: 19
 • Ivan Medek: 6

Kontrolór:

 • Peter Lakoštík: 15
 • Milan Klačko: 4

6. Plán akcií

 • Detské kurzy a kurzy pre nových členov 2019 / 2020
 • Trénerský kurz - licencia C - J. Stančok, P. Lakoštík
 • BrutalCup 2019 - J. Stančok, P. Lakoštík
 • Ulenfeldov pohár 2019 - 23.3.2019 + vyhlásenie naj lezca sezóny 2018
 • Zimné sústredenie: 8-10. februára 2019, Babky
 • Skalkárske sústredenie (Sekaniny, Kalamárka, Nitra, …)
 • Otvorenie sezóny - máj, Haliny
 • Zájazd do Arca - máj (Stančok, Lakoštík)
 • Zájazd na Sardíniu (Lakoštík)
 • Letné sústredenie: júl / august
 • KalamárKAP 2019
 • Ukončenie sezóny - október, Haliny
 • Otvorenie steny - november 2018

7. Prejednanie navrhovaných bodov programu

1. Zmena platby do SHS JAMES pre dôchodcov

Suma sa od 2019 mení z 5 EUR na 10 EUR

2. Financovanie

 • dotácia na projekt
 • dotácia na činnosť
 • dotácia od NDS
 • dotácia od SHS JAMES
 • sponzori - Adam Šport, Žilmont, Ulenfeldov pohár
 • kurzy

3. Sústredenia

 • financujeme len ubytovanie
 • členovia zaplatia pri registrácii zálohu 50 % z ceny ubytovania, v prípade neučasti prepadne, v prípade účasti bude vrátená - jednohlasne odsúhlasené

4. Umelá stena

 • rozšírenie otváracích hodín o sobotu
 • renovácia steny - projekt z NDS
 • rozšírenie steny
 • cenník
  • členovia 1 EUR
  • nečlenovia 2 EUR
  • mládež do 18 rokov 1 EUR
  • deti do 10 vrátane rokov neplatia
  • inštruktori zadarmo
 • riaditeľ súhlasil s rozšírením steny, treba papierové podklady - J. Stančok

5. Návrh na používanie tekutého magnézia na stene

Nižšia prašnosť, aj po týždni bude vidno farbu nových chytov - otestujeme, nebolo odhlasované.

6. Prijímanie nových členov

 • registrácia u J. Stančoka
 • preskúšanie - inštruktori
 • bezplatné kurzy pre nových členov
 • preskúšanie:
  • bude upresnené inštruktormi
  • základné znalosti uzlov: dvojitý a trojitý osmičkový (alebo alpský spôsob naväzovania), lodný, polovičný lodný, ambulantný, dvojitý rybársky, skackavý, vodcovský (zväzovanie lán), kravský uzol
  • správne naväzovanie sa na lano ako bolo uvedené vyššie, aby vedeli používať aj hrudný úväz a prečo je to dôležité
  • správne istenie prvolezca a druholezca + vzájomná kontrola, pri skúškach samozrejme používanie prilby
  • správne používanie signálov
  • správna technika zlaňovania za použitia prúsika
  • vylezenie cesty za III / IV ako prvolezec
  • vybudovanie štandu
  • dobratie druholezca

7. Info o činnosti členov

Žiadame členov o nahlásenie výstupov pre uverejnenie na stránke a vedenie kroniky výstupov.

8. Tričká a mikiny

Vybavuje M. Klačko.

9. Povolenky pre vjazd na Malinô Brdo

Záujemcovia sa hlásia u J. Stančoka.

10. SMS zoznamy

Záujemcovia a zmeny sa hlásia u J. Stančoka.

8. Diskusia

 • Všeobecná povolenka na vjazd na Haliny - nie je možné.
 • Nástenka - Hamacek - žiadosť o posielanie fotografií J. Hamacekovi
 • Doplnenie sprievodcu na Haliny o podrobnejšie informácie

9. Úlohy pre výbor

 • Dotácie z mesta RK
 • Lezecký krúžok pre mládež a nových členov 2019 / 2020
 • Ulenfeldov pohár 2019
 • Sústredenia
 • Otvorenie / záver sezóny
 • Renovácia a rozšírenie lezeckej steny
 • Prevádzka umelej lezeckej steny
 • Kapustnica
 • Najlepší lezec za za 2018 na Ulenfeldovom pohári
 • Zabezpečiť preskúšanie nových členov

Za výbor IAMES Ružomberok: Július Stančok

Oznamy

Členské preukazy pre rok 2023 si môžete vyzdvihnúť u J. Stančoka (0904 624 918) po osobnom dohovore.

Preukazy objednávame postupne v skupinách, ako prichádzajú platby. Akonáhle nám SHS JAMES preukazy zašle, členov informujeme o ich doručení SMS-kou.


Pre členov HK IAMES Ružomberok je k dispozícii vŕtačka na preisťovanie lezeckých ciest a tiež boldermatka.

Najnovšie články

 • Klubová brigáda a lezenie na Komjatnej 2024

  Všetkých členov a priateľov klubu pozývame v nedeľu, 2. júna 2024, na klubovú brigádu a spoločné lezenie do skalnej oblasti Komjatná.

Pripojte sa k nám na Facebooku

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme každoročne organizovať Ulenfeldov pohár v lezení na umelej stene.

Prečítajte si viac...

Kontaktujte nás

© 2015, HK IAMES Ružomberok, webdesign INTELI.SK

Súbory cookies nám umožňujú skvalitňovať naše služby poskytované prostredníctvom tohto webového sídla. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.